NiceBoxes Norge

Please wait..

Personpolicy

NICEBOXES NORGE

2020-12-17

1. HVILKE KATEGORIER MED PERSONLIG DATA SAMLER VI INN OG HVORFOR?

1.1 Vi behandler ordrer som kommer via nettstedet vårt
I forbindelse med en ordre samler vi inn informasjon angående ditt navn (for- og etternavn), e-postadresse, telefonnummer og adresse. Vi behandler den innsamlede informasjonen for å kunne administrere ordren din, inkludert å kommunisere med deg angående ordren (f.eks. for support-formål i tilfelle det skulle oppstå noen problemer med leveringen av artiklene), og for å oppfylle våre kontraktsforpliktelser til deg. Du kan ikke være kunde hos NiceBoxes Norge hvis du ikke godtar behandlingen av de ovennevnte personlige opplysningene. NiceBoxes vil holde deg informert så lenge du er kunde hos selskapet, og i ytterligere 36 måneder for ovennevnte skriftlige formål. Deretter vil de bli lagret i henhold til visse lovkrav. Etter at denne tiden har gått vil personopplysningene dine bli slettet. Når du betaler via nettstedet vil du måtte oppgi ytterligere informasjon som f.eks. debet- eller kredittkortinformasjon. Vi bruker tredjeparts betalingsleverandører for å behandle betalingene via nettstedet. Betalingsleverandørene er datakontrollører for sin egen behandling av dine personlige data for å behandle betalinger. Kategoriene av personlig data som er beskrevet over er nødvendig for at vi skal kunne administrere ordren din. Hvis du ikke oppgir nødvendig informasjon vil vi ikke kunne behandle ordren din. Vi beholder informasjon angående din ordre og transaksjon, inkludert all support-e-post tilknyttet ordren, i tilfelle det skulle oppstå problemer med de leverte produktene, og for regnskapsformål.

1.2 Bruk av nettstedet og nyhetsbrev
Basert på ditt samtykke kan vi også behandle personlig data, f.eks. ditt navn og e-postadresse, noe som du oppgir frivillig til oss når du markerer en avkrysningsboks i løpet av betalingsprosessen din, i forbindelse med en produktanmeldelse eller påmelding til nyhetsbrevet vårt. Alle postede anmeldelser vil bli beholdt inntil videre varsel, og vil kommer til å fortsette å sende nyhetsbrevet vårt til deg helt til du avregisterer deg fra fremtidig kommunikasjon fra oss. I tillegg samler vi inn besøkendestatistikk, inkludert besøkt innhold og sider, og refererer til nettsted og utførte søk på vårt nettsted. Vi bruker data for å personalisere bruker- og kjøpsopplevelsen på nettet, og for å utvikle, teste og kontinuerlig forbedre nettstedet vårt. Vi samler ikke inn fullstendig IP-adresser. Dermed kan ikke den innsamlede dataene knyttes til deg eller brukes for å identifisere deg. For å samle inn besøkendestatistikk bruker vi informasjonskapsler og lignende teknologier. Ved å aktivere informasjonskapsler i nettleseren din, og ved å bruke nettstedet vårt, gir du ditt samtykke til at vi kan bruke informasjonskapsler. 

1.3 Direkte markedsføring og undersøkelser
Basert på ditt samtykke kan vi behandle e-postadressen din slik at vi kan sende direkte markedsføringsinformasjon til deg for å kunne tilfredsstille vår legitime interesse i å informere deg om tilbud tilknyttet våre produkter og tjenester. Vi kan også behandle informasjon angående din ordrehistorikk, ordreverdi, brukt betalingsmetode og hvilket land du brukte nettstedet vårt fra, for å sende deg relevante og skreddersydde tilbud via e-post, samt andre lignende metoder for elektronisk kommunikasjon. Du har rett til å når som helst bestride vår behandling av din personlige data for direkte markedsføringsformål og avregistrere deg fra fremtidig kommunikasjon fra oss, se kontaktdetaljer nedenfor. Videre kan vi behandle navnet ditt, e-postadressen og annen ordrehistorikk for å utføre kundeundersøkelser for å tilfredsstille vår legitime interesse i å innhente ytterligere kunnskap om hvordan våre kunder ser oss og våre produkter og tjenester. De individuelle resultatene av undersøkelsene beholdes kun i en periode som er nødvendig for oss for å samle hele resultatet, og slettes deretter. Den samlede informasjonen beholdes frem til videre varsel.

2. HVEM HAR TILGANG TIL DINE PERSONLIGE DATA?

2.1 Tredjeparts betalingsleverandører
Din personlige informasjon kan bli behandlet av en såkalt databehandler som hjelper til å vår kommunikasjon med deg. Denne databehandleren vil kun behandle din personlige informasjon i henhold til retningslinjene den ble innsamlet for. Vi bruker tredjeparts betalingsleverandører for å behandle betalinger via vårt nettsted. For å administrere ordren og for å gjennomføre avtale mellom deg og oss, kommer vi til å oppgi informasjon tilknyttet ditt navn, adresse, ordreinformasjon og debet- eller kredittkortinformasjon og enhet om er brukt for å kjøpe til tredjepart betalingsleverandøren. Som oppgitt over er betalingsleverandørene datakontrollører for sin egen behandling av din personlige data for å kunne behandle betalinger.

2.2 Leverings- og lagringspartnere og andre tredjeparts tjenesteleverandører
For å behandle ordrer bruker vi tredjepartspartnere som leverer tjenester og lagring. Derfor vil vi, for å kunne behandle ordren og oppfylle våre kontraktsforpliktelser i forhold til deg, dele dine personlige data, inkludert ditt navn, adresse og telefonnummer, i tillegg til ordreinformasjon, med våre leverings- og lagringspartnere. Vi kan videre for formålene som er beskrevet over i avsnitt 2 engasjere ytterligere tredjepartsleverandører som ikke er nevnt i dette avsnittet, f.eks. for å utføre kundeundersøkelser og sende skreddersydde tilbud. Tredjeparts tjenesteleverandørene som vi engasjerer er kontraktsmessig forpliktet til å kun behandle dataene dine i henhold til våre strenge instruksjoner og skal ikke bruke dine data til egne formål. I tillegg er de forpliktet til å implementere tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte og sikre dine personlige data.

2.3 Gruppeselskap
For formålene som er beskrevet over kan vi også oppgi dine personlige data til selskap innen NiceBoxes. Overleveringen av informasjon til gruppeselskaper er basert på samme juridiske grunnlag som behandlingen.

2.4 Andre tredjeparter
Til slutt kan vi behandle og oppgi de personlige dataene som du har oppgitt til andre tredjeparter enn de som er beskrevet over for å oppfylle vår legitime interesse i å overholde gjeldende lover og forskrifter, og lovmessige forespørsler eller relevante ordrer fra pågjeldende domstoler og offentlige myndigheter, og for å etablere, utøve og forsvare juridiske krav. I tillegg kan vi oppgi dine personlige data til tredjeparter i tilfelle sammenslåing eller overføring av midler for å oppfylle vår legitime interesse i å utføre slik sammenslåing eller overføring av midler.

3. HVA ER DINE RETTIGHETER?
Du har rett til å be om tilgang til de personlige dataene som vi lagrer om deg. Du har også rett til å be om at feil eller ufullstendige personlige data korrigeres. Du har også rett til, i den grad vår behandling er basert på ditt samtykke, når som helst tilbakekalle ditt samtykke til vår behandling av dine personlige data. Hvis du har bekymringer angående vår behandling av dine personlige data, må du ikke nøle med å kontakte oss. Du har selvfølgelig også rett til å inngi en klage hos ditt lokal datatilsyn hvis du ønsker det. Fra og med 25. mai 2018 har du også, i den grad gjeldende databeskyttelseslover tillater det, rett til å få alle personlige data slettet, begrensning på behandling, rett til protestere på en viss behandling og rett til dataportabilitet. Retten til dataportabilitet dekker slike personlige data som du har oppgitt til oss og som vi behandler enten basert på ditt samtykke eller for å oppfylle dine kontraktsforpliktelser i tilknytning til deg. Dette inkluderer vanligvis navnet ditt, e-postadresse, telefonnummer, adresse, ordreinformasjon, ordrehistorikk. Det kan også inkludere eventuelle produktanmeldelser som du har utført på nettstedet og undersøkelsesresultater.

4. HVORDAN KOMMER VI TIL Å VARSLE DEG OM ENDRINGER VED DETTE VARSELET?
Hvis vi utfører noen endringer ved denne informasjonen vil vi varsle deg på Hjelpesenteret. Vi anbefaler at du holder deg oppdatert på personvernpolicyen vår når du besøker nettstedet vårt.

5. SPØRSMÅL?
Hvis du har spørsmål eller bekymringer om vår behandling av personlig data, kan du kontakte oss ved bruk av følgende kontaktopplysninger.
NiceBoxes Norge (924312947)
c/o Scanvisio Business Services
Andersrudveien 1
1914 Ytre Enebakk
Norway


info@niceboxes.no