NiceBoxes Norge

Please wait..

Kunder/Partnere

        Jamnik - Packaging Printing Company

Jamnik er et familieeid selskap stiftet i 1988. Vår kjernevirksomhet er produksjon og distribusjon av trykt emballasje. Over tid har vi utviklet oss til produksjon av høy kvalitet og avansert trykt emballasje med høy kompetanse.

www.jamnik.si